ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เว็บไซต์ จองห้องประชุมออนไลน์ 

(ห้องพุทธนวมินทร์ โรงเรียนพระนารายณ์ )

เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562

วัน/เดือน/ปี

 เวลา

กิจกรรม

จำนวน (คน)

 ผู้ใช้บริการ

11 ก.ค. 2562

14.00-15.50

 กิจกรรมค้นหาตัวเองโดยทาโร่

 ระดับชั้น ม.5-ม.6

งานแนะแนว

18 ก.ค. 2562

08.00-16.00

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง

364

กลุ่มสาระสังคมศึกษา

22 ก.ค. 2562

09.00-12.00

บันทึกเทพถวายพระพร

-

ร.ร.พระนารายณ์

23 ก.ค. 2562

08.30-12.00

อบรมการพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน

54

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา

24 ก.ค. 2562

10.00-12.00

อบรมประวัติศาสตร์

200

กลุ่มสาระสังคมศึกษา

25 ก.ค. 2562

15.00-16.00

การแสดงสภาจำลอง

10

กลุ่มสาระสังคมศึกษา

26 ก.ค. 2562

12.00-15.30

อบรมความรู้เกี่ยวภาษีอากร

175

สรรพกรจังหวัดลพบุรี

 

 

 

 

 

เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562

1 ส.ค. 2562

08.00-16.00

วัยรุ่น วัยรัก รักอย่างไรไม่ท้องก่อนวันอันควร

100

กิจการนักเรียน

16 ส.ค. 2562

13.00-16.00

ติวภาษาอังกฤษ

200

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อ ขอจองใช้ห้องพุทธนวมินทร์ โทร 089-830-4967 ครูวสุมล(เฟิร์น)