ตราประจำโรงเรียนพระนารายณ์วินัย เพียร น้ำใจ เรียบร้อย


ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว
( ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตฯและเทคโนโลยี 1 อัตรา )
( ตำแหน่ง นักการภารโรง 1 อัตรา )
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษาไทยประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาไทย
( ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษาไทย 1 อัตรา )
รับสมัคร วันที่ 23 - 29 พฤษภาคม พ.ศ.2562  ( เว้นวันหยุดราชการ )
เวลา 08.30 น. - 16.00 น. ณ ห้องอำนวยการ อาคาร 1 (ชั้นล่าง)ดาวน์โหลด : โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน SDQ
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน .doc
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน .pdf


รายชื่อนักเรียนโรงเรียนพระนารายณ์ ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

ดาวน์โหลด - รายงานการประชุมครูครั้งที่ 2/2562 ดังแนบ หากมีข้อแก้ไขแจ้งที่งานสารบรรณ กลุ่มบริหารทั่วไป หรือ kanoksil2013@gmail.com ภายในวันที่ 28 ก.พ.2562 เวลา 10.00 น.


ดาวน์โหลด - รายงานการประชุมครูครั้งที่ 1/2562 ดังแนบ หากมีข้อแก้ไขแจ้งที่งานสารบรรณ กลุ่มบริหารทั่วไป หรือ kanoksil2013@gmail.com ภายในวันที่ 1 ก.พ.2562

มาตรฐานประกอบการวิเคราะห์กิจกรรมโรงเรียนพระนารายณ์

โครงร่างโครงงานคุณธรรมโรงเรียนพระนารายณ

แบบรายงานโครงงานคุณธรรมโรงเรียนพระนารายณ์

โปรแกรมและคู่มือการใช้งาน Logbook  

ประมวลภาพกิจกรรมของโรงเรียน


ภาษาไทย ต่างประเทศ คณิตศาสตร์ วิทย์ พละ สังคม การงาน
ศิลป์ พัฒนาผู้เรียน