วินัย เพียร น้ำใจ เรียบร้อยประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง ( วิชาเอกภาษาจีน )

ประกาศผลครูอัตราจ้าง ( วิชาเอกภาษาอังกฤษ )

รายงานการประชุมครู ครั้งที่ 9/2561
ประจำเดือนธันวาคม 2561
หากมีข้อแก้ไขแจ้งได้ที่ งานสารบรรณ กลุ่มบริหารทั่วไป
หรือทาง kanoksil2013@gmail.com
ภายในวันที่ 4 มกราคม 2562


ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง ( วิชาเอกภาษาอังกฤษ )ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง ( วิชาเอกภาษาอังกฤษ ) ครั้งที่ ๒

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (วิชาเอกภาษาอังกฤษ)

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง ( วิชาเอกภาษาอังกฤษ )

มาตรฐานประกอบการวิเคราะห์กิจกรรมโรงเรียนพระนารายณ์

โครงร่างโครงงานคุณธรรมโรงเรียนพระนารายณ

แบบรายงานโครงงานคุณธรรมโรงเรียนพระนารายณ์

โปรแกรมและคู่มือการใช้งาน Logbook  

ประมวลภาพกิจกรรมของโรงเรียน

ตราประจำโรงเรียนพระนารายณ์


 
 

ภาพกิจกรรม
ร้อยรัก ผูกพัน วันเกษียณ 2561 มุฑิตาคารวะครูเกษียณ (สภานักเรียน)
ครูได้รับเครื่องราชย์ ศึกษาดูงานที่ ร.ร.เบญจมราชูทิศ จ.จันทบุรี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาษาไทย ต่างประเทศ คณิตศาสตร์ วิทย์ พละ สังคม การงาน ศิลป์ พัฒนาผู้เรียน