ตราประจำโรงเรียนพระนารายณ์


 
 

ภาพกิจกรรม
ร้อยรัก ผูกพัน วันเกษียณ 2561 มุฑิตาคารวะครูเกษียณ (สภานักเรียน)
ครูได้รับเครื่องราชย์ ศึกษาดูงานที่ ร.ร.เบญจมราชูทิศ จ.จันทบุรี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาษาไทย ต่างประเทศ คณิตศาสตร์ วิทย์ พละ สังคม การงาน ศิลป์ พัฒนาผู้เรียน