วินัย เพียร น้ำใจ เรียบร้อย

การรับนักเรียน ม.๔ รอบพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
รับสมัคร ๘-๙ เมษายน ๒๕๖๑
สอบวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑
ประกาศผล/มอบตัว วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑
สอบถามรายละเอียดห้องวิชาการ อาคาร ๑ โทร ๐๓๖-๔๑๔๕๕๗

ประกาศผลสอบ ม.1-รอบทั่วไป 2561 ตัวจริง
ประกาศผลสอบ ม.1-รอบทั่วไป 2561 ตัวสำรอง

ประกาศผลสอบ ม.4-รอบพิเศษ 2561

ประกาศเรื่องรับสมัครเข้าปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้างดนตรีไทยโรงเรียนพระนารายณ์

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรีไทย


ตราประจำโรงเรียนพระนารายณ์
 
 

ภาพกิจกรรม
โรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดลพบุรี
ส่งข้อมูลต้นปี 2557
จัดพานสานใจลูก
พระนารายณ์ไหว้ครู 2557
ศิษย์เก่าปีที่แล้ว
กลับมาเยี่ยม คุณครูสุเรรัตน์
จับถ่ายรูป
ศิษย์เก่า ม.6 รุ่น 11
ปี 2553 มาเยี่ยมห้องวัดผล บอกว่า ครูเคยบ่นว่า ศิษย์เก่าจบไปไม่มีใคร
คิดถึง ห้องวัดผลที่ออกเอกสาร การเรียนให้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>