วินัย เพียร น้ำใจ เรียบร้อย

ประกาศรายชื่อบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้างและเจ้าหน้าที่ (ฉบับแก้ไข)

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง เอกภาษาจีน 1 อัตรา

มาตรฐานประกอบการวิเคราะห์กิจกรรมโรงเรียนพระนารายณ์

โครงร่างโครงงานคุณธรรมโรงเรียนพระนารายณ

แบบรายงานโครงงานคุณธรรมโรงเรียนพระนารายณ์

โปรแกรมและคู่มือการใช้งาน Logbook  
ตราประจำโรงเรียนพระนารายณ์
 
 

ภาพกิจกรรม
ร้อยรัก ผูกพัน วันเกษียณ 2561 มุฑิตาคารวะครูเกษียณ (สภานักเรียน)
ครูได้รับเครื่องราชย์ ศึกษาดูงานที่ ร.ร.เบญจมราชูทิศ จ.จันทบุรี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาษาไทย ต่างประเทศ คณิตศาสตร์ วิทย์ พละ สังคม การงาน ศิลป์ พัฒนาผู้เรียน