ตราประจำโรงเรียนพระนารายณ์วินัย เพียร น้ำใจ เรียบร้อย

ประกาศผล นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระนารายณ์ ปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลด - ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562
ป้าย-กำหนดการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศ!!! โรงเรียนพระนารายณ์ รับสมัครครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้ารับการอบรมครูด้วยระบบทางไกล
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2562
ผ่านเว็บไซต์ http://stemreg.ipst.ac.th

ดาวน์โหลด - รายงานการประชุมครูครั้งที่ 2/2562 ดังแนบ หากมีข้อแก้ไขแจ้งที่งานสารบรรณ กลุ่มบริหารทั่วไป หรือ kanoksil2013@gmail.com ภายในวันที่ 28 ก.พ.2562 เวลา 10.00 น.

ดาวน์โหลด - รายงานการประชุมครูครั้งที่ 1/2562 ดังแนบ หากมีข้อแก้ไขแจ้งที่งานสารบรรณ กลุ่มบริหารทั่วไป หรือ kanoksil2013@gmail.com ภายในวันที่ 1 ก.พ.2562

มาตรฐานประกอบการวิเคราะห์กิจกรรมโรงเรียนพระนารายณ์

โครงร่างโครงงานคุณธรรมโรงเรียนพระนารายณ

แบบรายงานโครงงานคุณธรรมโรงเรียนพระนารายณ์

โปรแกรมและคู่มือการใช้งาน Logbook  

ประมวลภาพกิจกรรมของโรงเรียน


ภาษาไทย ต่างประเทศ คณิตศาสตร์ วิทย์ พละ สังคม การงาน
ศิลป์ พัฒนาผู้เรียน