ชมทะเลแหวก เกาะไก่ เกาะปอดะ

เล่นน้ำชมวิวหมู่เกาะ
อาหารกลางวันและกิจกรรมรวมดวงใจประกาศโดย : พรรณนภา ภูษาทอง
วันที่ประกาศ : 2560-08-27