ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันหางเครื่องประกอบเพลงวงดนตรีลูกทุ่ง
ผู้อำนวยการโกวิทย์ ทองอยู่นำคณะนักเรียนเข้าการแข่งขันหางเครื่องประกอบเพลงวงดนตรีลูกทุ่ง งานศิลปหัตถกรรมฯ ที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ภาพกิจกรรม
ชมทะเลแหวก เกาะไก่ เกาะปอดะ
เล่นน้ำชมวิวหมู่เกาะ ภาพกิจกรรม อาหารกลางวันและกิจกรรมรวมดวงใจ ภาพกิจกรรม

มุทิตาอำลาคุณครูเกษียณราชการ
คืนวันแสดงมุทิตาคุณครูที่จะเกษียณราชการค่ะ ภาพกิจกรรม