ผลการสอบ o-net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการสอบ O-net ม.3/2559

 

ตราประจำโรงเรียนพระนารายณ์