ผลการสอบ o-net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผลการสอบ O-net ม.6/2559

 

ตราประจำโรงเรียนพระนารายณ์