หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

                                วินัย  เพียร  น้ำใจ  เรียบร้อย

 ตารางสอบกลางภาค 1/2560

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี 22 พฤศจิกายน 2559 
       วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559  นายโกวิทย์  ทองอยู่   ผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์ นำคณะครูนักเรียนจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี   โดยนำกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ
ถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
       วันที่ 27 ตุลาคม 2559 โรงเรียนพระนารายณ์ โดยผู้อำนวยการโรงเรียน  นายโกวิทย์   ทองอยู่ นำคณะครู นักเรียน ลูกจ้าง ถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลพบุรี ส่งข้อมูลต้นปี 2557
จัดพานสานใจลูกพระนารายณ์ไหว้ครู 2557
ศิษย์เก่าปีที่แล้ว กลับมาเยี่ยม คุณครูสุเรรัตน์จับถ่ายรูป
ศิษย์เก่า ม.6 รุ่น 11 ปี 2553 มาเยี่ยมห้องวัดผล บอกว่า ครูเคยบ่นว่า ศิษย์เก่าจบไปไม่มีใครคิดถึงห้องวัดผลที่ออกเอกสารการเรียนให้