.

ลูกพระนารายณ์ ...ต้องมี วินัย  เพียร  น้ำใจ เรียบร้อย..  

 
 

นายโกวิทย์ ทองอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์
 
  หน้าหลัก    O-net ม.6 
O-net ม.6
 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระนารายณ์  ปีการศึกษา 2559
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ เปรียบเทียบ
                 
  กลุ่มสาระ ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด(สพฐ.) ระดับประเทศ      
  ภาษาไทย 48.68 54.17 53.09 52.29      
  สังคมศึกษา ฯ 32.33 35.63 36.17 35.89      
  ภาษาอังกฤษ 24.59 28.01 27 27.76      
  คณิตศาสตร์ 22.84 26.13 24.9 24.88      
  วิทยาศาสตร์ 28.8 31.67 31.77 31.62      
                 
เปรียบเทียบผลการสอบโอเน็ตนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6       
                 
  กลุ่มสาระ 2556 2557 2558 2559      
  ภาษาไทย 44.85 46.74 46.98 48.68 +    
  สังคมศึกษา ฯ 29.97 32.86 37.18 32.33 -    
  ภาษาอังกฤษ 21.41 19.69 21.04 24.59 +    
  คณิตศาสตร์ 17.59 18.95 23.91 22.84 -    
  วิทยาศาสตร์ 27.25 29.05 31.58 28.8 -    
  สุขศึกษาและพลศึกษา 61.07 49.41          
  ศิลปะ 27.22 33.82          
  การงานอาชีพฯ 47.00 46.19          

 
 

O-net_M6575859.pdf
 
 
 
 
 
 
ตุลาคม 2560
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 22 ตุลาคม 2560
 
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.225.47.94
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,053,999
 
โรงเรียนพระนารายณ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
เลขที่ 83 หมู่ 8 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
Tel : 036-413111  Fax : 036-412247
Email : pranaraischool@gmail.com