slot, slot gacor, slot online, slot gacor hari ini, link slot gacor, slot pulsa, situs slot gacor 2023 terpercaya a1togel bandar togel terpercaya situs toto pola777 slot depo 5k depo 25 slot88 data sgp toto slot situs toto togel online akun pro thailand bandar togel terpercaya situs toto situs toto slot thailand/ situs toto togel online
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน – โรงเรียนพระนารายณ์

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทคัดย่อ เผยแพร่

เชิญชวนนักเรียนร่วมกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

อัพเดทสถานการณ์
COVID -19

ขอใบรับรองความประพฤติ ประจำปีการศึกษา 2565

บันทึกข้อความรายงานพบนักเรียนติดโควิด

กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

โรงเรียนพระนารายณ์ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด บุหรี่สุราและการพนัน

Power point ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง

ระเบียบทรงผมนักเรียน

คู่มือระบบดูแล
ดล. 1-10 พ.น.ร.

รูปภาพกิจกรรม

มอบเกียรติบัตร

โครงงานคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2563

เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

กิจกรรมวันมาฆบูชา