slot, slot gacor, slot online, slot gacor hari ini, link slot gacor, slot pulsa, situs slot gacor 2023 terpercaya a1togel bandar togel terpercaya situs toto pola777 slot depo 5k depo 25 slot88 data sgp toto slot situs toto akun pro thailand situs toto situs toto slot thailand situs toto rtp slot situs toto idn slot data sgp situs toto postogel tokyo77 togelup dewa505 kingdomtoto dewa505 kpktoto rupiahtoto slot303 akunprorusia totoslot777 slot88 serverthailand situs-toto slot dana akun pro hongkong slot dana maxwin mahjong ways
กลุ่มบริหารวิชาการ – โรงเรียนพระนารายณ์

กลุ่มบริหารวิชาการ

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ (ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก) ห้องเรียนพิเศษโครงการพิเศษภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 และโครงการพิเศษภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

จำนวนคนดู: 2

Read More »

นางกาญจนา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์ เป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

จำนวนคนดู: 0

Read More »

นางกาญจนา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์ เป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ณ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

จำนวนคนดู: 0

Read More »

ขอแสดงความยินดี

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่าน โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ (TEDET)

พิธีประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัล pre pranarai

ปีการศึกษา 2563

แนะแนวโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา

ทางกลุ่มวิชาการได้จัดกิจกรรมแนะแนวสัญจรเพื่อแนะแนวสถนศึกษาให้กับ

โรงเรียนต่างๆและในครั้งนี้ได้ไปจัดกิจกรรมแนะแนวที่โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564

ติว O - net วิชา วิทยาศาสตร์

ติว O – net ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564

ติว O - net วิชา ภาษาอังกฤษ

ติว O – net ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564

ติว O - net วิชา คณิตศาสตร์

ติว O – net ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ในวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564

ติว O - net วิชา ภาษาไทย

ติว O – net ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ในวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564

ติว O - net วิชา สังคมศึกษาฯ

ติว O – net ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ในวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564