slot, slot gacor, slot online, slot gacor hari ini, link slot gacor, slot pulsa, situs slot gacor 2023 terpercaya a1togel bandar togel terpercaya situs toto pola777 slot depo 5k depo 25 slot88 data sgp toto slot situs toto togel online akun pro thailand bandar togel terpercaya situs toto situs toto slot thailand/ situs toto togel online
ภาษาไทย – โรงเรียนพระนารายณ์

ภาษาไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดกิจกรรม

ตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยร่วมจัดตารางสอนประจำปีการศึกษา 1/2564

ประเมินครูผู้ช่วย

นางสาววาสินี  รอดสัมฤทธิ์ และนางสาวณัฐธิดา  แก้วชาติ  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เข้ารับการประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่ 1 และ 3 ในวันที่ 5 เมษายน 2564

พิธีบวงสรวงท่านสุนทรภู่ประจำปี 2563

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC"

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้เข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู”ชุมชนแห่งการเรียนรู้” PLC โดยมี “ศน.หัทยา  เข็มเพ็ชร เป็นวิทยากร”(วันที่ 7 พ.ย. 63)

กิจกรรมวันปีใหม่ 2564