slot, slot gacor, slot online, slot gacor hari ini, link slot gacor, slot pulsa, situs slot gacor 2023 terpercaya a1togel bandar togel terpercaya situs toto pola777 slot depo 5k depo 25 slot88 data sgp toto slot situs toto togel online akun pro thailand bandar togel terpercaya situs toto situs toto slot thailand/ situs toto togel online
สุขศึกษาและพลศึกษา – โรงเรียนพระนารายณ์

สุขศึกษาและพลศึกษา

รางวัลชนะเลิศ กีฬาฟุตบอล ทีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

*รางวัลชนะเลิศ กีฬาฟุตบอล ทีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดลพบุรี               ประจำปี 2563 เป็นตัวแทนเขตการศึกษาไปแข่งขันต่อระดับภาค                                                                      *รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬา ฟุตบอล ทีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี  การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา            รอบคัดเลือกตัวแทนเขต  ประจำปีการศึกษา 2563

รางวัลชนะเลิศ กีฬาเซปักตะกร้อ ทีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดลพบุรี  ประจำปี 2563 เป็นตัวแทนเขตการศึกษาไปแข่งขันต่อระดับภาค             *รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเซปักตะกร้อ ทีมหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี  การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา      รอบคัดเลือกตัวแทนเขต  ประจำปีการศึกษา 2563

ผลการแข่งขันกีฬากรีฑา กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนเขต ปี 2563

* นายภูมิพัฒน์ แก่นสากล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ขว้างจักร

* นางสาวธนัชพร ประกอบกิจ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร หญิง

*นางสาวกนกวรรณ คชสาร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร หญิง

แนะนำครูใหม่

นายนริศ ปืนแก้ว
ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวพลศึกษา โรงเรียนพระนารายณ์

5/5
4.8/5

 รางวัลชนะเลิศ 

การแข่งขันเดิน-วิ่ง ฮาล์ฟมาราธอน
“ โต้ลมหนาว เขาน้ำโจน”  WALK&RUN HALF MARATHON 2020  ครั้งที่ 2
«ประเภทชาย  วิ่ง  5  Km.» รุ่นอายุไม่เกิน  14  ปี
♥เด็กชายนิพพานนท์  ภักดิ์ไพจิตร♥
«ประเภทหญิง  วิ่ง  5  Km. »  รุ่นอายุ  15-19  ปี
♥นางสาวธนัชพร  ประกอบกิจ♥        
ประกาศรับสมัครนักกีฬาโรงเรียนพระนารายณ์ 2565