slot, slot gacor, slot online, slot gacor hari ini, link slot gacor, slot pulsa, situs slot gacor 2023 terpercaya a1togel bandar togel terpercaya situs toto pola777 slot depo 5k depo 25 slot88 data sgp toto slot situs toto togel online akun pro thailand bandar togel terpercaya situs toto situs toto slot thailand/ situs toto togel online
แบบฟอร์มฝ่ายอำนวยการ – โรงเรียนพระนารายณ์

แบบฟอร์มฝ่ายอำนวยการ

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค.65)

1_ปกรายงานการปฏิบัติหน้าที่ ครั้งที่ 1 รร.พนร

2_แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูผู้ช่วย)

3_แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูยังไม่มีวิทยฐานะ)

4_แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูวิทยฐานะชำนาญการ)

5 แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ)

แบบฟอร์มอื่นๆ

บันทึกข้อความขอกักตัวสถานการณ์โควิค

แบบรายงานการปฏิบัติหน้าที่ครั้งที่ 1

โปรแกรมคำนวนคุณภาพผู้เรียน ตชว1.2.4

64พนรโปรแกรมคำนวนวงรอบและปีการศึกษาว2